استفاده از داربست خطرات و هزینه های سرسام آوری رو بهمراه داره همچنین زمانی که برای نصب و برپایی داربست صرف می کنید در این بازار افسار گسیخته به هیچ عنوان عقلانی و راه مناسبی نیست ، راه حل جایگزین داربست استفاده از ابزارهای متنوعی همچون راپل و در صدر آن استفاده از کلایمر یا همان بالابر ساختمانی است .

کلایمر چیست ؟
ما برای جابجای بین طبقات ساختمان ها از آسانسور استفاده می کنیم حتی آسانسور هایی مخصوص حمل بار در بعضی مناطق وجود داره اما اگر بخوایم ظاهر و نمای ساختمان را تعمیر یا ساختمانی را نظافت کنیم  آیا میتوان از آسانسور استفاده کرد و یا استفاده از داربست عقلانی است ؟ مطمعنا خیر ! اما قطعا شبه آسانسور هایی را در کنار ساختمان های در حال ساخت یا در حال نظافت دیدید که  بیرون از خود ساختمان و کنار نما در حال بالا و پایین شدن است ، این آسانسور ها همان کلایمر نام دارند که بهترین جایگرین داربست برای کارهای ساختمانی می باشند 

هدف استفاده از کلایمر 
* اجاره کلایمر نسبت به داربست ارزانتر است
*برپایی کلایمر سریعتر و دردسر نصب آن بسیار کمتر است
*امنیت در استفاده از کلایمر بیشتر است
*بهترین جایگزین داربست 
*ضرر و زیان کمتری متوجه کلایمر هست تا داربست