سوی دیگر، اگر بر روی سکوی سفت و سختی قرار دارید که توسط خطوط تعلیق زیادی معلق شده است، مانند سکوی معلق زیر پل، احتمالاً حفاظت از سقوط شخصی نیاز نیست. البته، شما همیشه باید از دستورالعمل های طراح کلایمر واجد شرایط پیروی کنید.

 

چرا به نظر می رسد کلایمر یک و دو نقطه اغلب خراب می شوند؟

اشتباه است. اگر به تعداد کلایمرهای مورد استفاده نگاه کنید، متوجه می شوید که خرابی ها ناچیز هستند. فقط رسانه ها دوست دارند آنها را گزارش کنند، You Tube دوست دارد آنها را نشان دهد و مردم دوست دارند در مورد آنها صحبت کنند.

 

چه زمانی به مهندس حرفه ای نیاز است؟

اول از همه، مهندس حرفه ای باید واجد شرایط باشد. این مهندس حرفه ای واجد شرایط برای همه کلایمر ها باید حضور داشته باشد. معمولاً یک مهندس حرفه ای واجد شرایط برای طراحی پایه و اساس کنسول مورد نیاز است. به ویژه اگر این هدف برای موقعیت خاصی طراحی شده باشد. همچنین به خاطر داشته باشید که بسیاری از آژانسها، مانند بخشهای حمل و نقل، نیاز به یک مهندس حرفه ای واجد شرایط دارند.

 

آیا کاربران کلایمر باید مجوز برای کار با کلایمر داشته باشند؟

نه ننیازی به مجوز ندارند. اما قبل از شروع هرگونه پروژه کلایمر، عاقلانه است که الزامات قانونی لازم را تعیین کنید و آموزش‌های مناسب را به استفاده کنندگان دهید.

 

به نظر می رسد شایع ترین علت خرابی کلایمر چیست و چرا؟

بارزترین علت، عدم آموزش است. بسیاری از وسایل ایمنی در تجهیزات کلایمر وجود دارد، مانند ترمزهای سریع و عوامل ایمنی بسیار بالا که دلیل اصلی خرابی ها فقدان آموزش در استفاده از آن‌ها میباشد.